Ferrari de Fórmula-1 1981 – 1990

1981Ferrari 126CK1.496,4cc
V6 a 120º
580CV / 11000rpm
2 Turbo KKK
Inyección indirecta Lucas-Ferrari
1982Ferrari 126C21.496,4cc
V6 a 120º
580CV / 11000rpm
2 Turbo KKK
Inyección indirecta Lucas-Ferrari
con control electrónico
1983Ferrari 126C31.496,4cc
V6 a 120º
600CV / 10500rpm
2 Turbo KKK
Inyección electrónica digital
Weber-Marelli
1984Ferrari 126C41.496,4cc
V6 a 120º
660CV / 11000rpm
800CV / 11000rpm en calificación
2 Turbo KKK
Inyección electrónica digital
Weber-Marelli
1985Ferrari 156/851.496,4cc
V6 a 120º
780CV / 11000rpm
950CV / 11000rpm en calificación
2 Turbo KKK
Inyección indirecta electrónica
digital Weber-Marelli
1986Ferrari F1/861.496,4cc
V6 a 120º
890CV / 11500rpm
1050CV / 11500rpm en calificación
2 Turbo Garrett o KKK
Inyección indirecta electrónica
digital Weber-Marelli
1987Ferrari F1/871.496,4cc
V6 a 90º
910CV / 11500rpm
980CV / 11500rpm en calificación
2 Turbo Garrett
Inyección electrónica digital
Weber-Marelli
1988Ferrari F1-87/88C1.496,4cc
V6 a 90º
620CV / 12000rpm
650CV / 12600rpm en calificación
2 Turbo Garrett
Inyección electrónica digital
Weber-Marelli
1988Ferrari F1/89
(639)
3.497,96cc
V12 a 65º
600CV / 12500rpm
Inyección electrónica digital
Weber-Marelli
1989Ferrari 6403.497,96cc
V12 a 65º
600CV / 12500rpm
Inyección electrónica digital
Weber-Marelli
1990Ferrari 6413.497,96cc
V12 a 65º
665CV / 13200rpm
Inyección electrónica digital
Weber-Marelli
1990Ferrari 641/23.499,2cc
V12 a 65º
690CV / 13600rpm
Inyección electrónica digital
Weber-Marelli